top of page
  • Zdjęcie autoraIMol

100 tysięcy dolarów prywatnej dotacji dla instytutu naukowego PAN

Zaktualizowano: 9 maj

Warszawa, 8 maja 2024


INFORMACJA PRASOWA:


100 tysięcy dolarów prywatnej dotacji dla najmłodszego instytutu naukowego PAN

 

IMol, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk, otrzymał prawie pół miliona złotych prywatnej dotacji od swojej współzałożycielki, prof. Magdy Konarskiej. Jest to jedna z nielicznych tego typu dotacji od osoby prywatnej dla państwowego instytutu naukowego w Polsce.


Profesor Magda Konarska przekazała IMol 100 tysięcy dolarów z myślą o dalszym rozwoju  Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN, którego jest współzałożycielką, a obecnie także Zastępcą Dyrektora ds. Nauki. - IMol, który z roku na rok staje się coraz bardziej rozpoznawalnym na świecie instytutem w dziedzinie biologii molekularnej i biomedycyny, potrzebuje znaczącego długofalowego wsparcia finansowego. W 2023 roku Instytut nie otrzymał jednak należnego wsparcia ze strony państwa. Z racji na to, że szanse, potencjał i tempo rozwoju IMol są ogromne, zdecydowałam się wesprzeć Instytut własnymi pieniędzmi - mówi prof. Magda Konarska. - Dotacja, którą przekazałam, będzie przeznaczona na cele zapewniające rozwój Instytutu - dodaje.


Profesor Magda Konarska ukończyła doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, a następnie odbyła staż podoktorski w Massachusetts Institute of Technology w zespole prof. Phillipa Sharpa, laureata Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny. Przez ponad 25 lat kierowała grupą naukową na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku. Po powrocie do Polski utworzyła Laboratorium Biologii RNA w Centrum Nowych Technologii UW. Laboratorium to, po przeniesieniu do IMol, stało się integralną częścią Instytutu. Profesor Konarska łączy prowadzenie grupy naukowej z funkcją Zastępcy Dyrektora ds. Nauki IMol.


- Przekazanie tak wysokiej dotacji od osoby prywatnej na państwowy instytut naukowy jest wciąż rzadkością w naukowym świecie kontynentalnej Europy. W USA, natomiast, jest to popularna forma finansowania nauki. Dlatego też, po spędzeniu prawie 30 lat w tym kraju, Pani Profesor Konarska zdecydowała się wesprzeć działalność IMol prywatnymi pieniędzmi. Jesteśmy za tę dotację niezmiernie wdzięczni - mówi prof. Agnieszka Chacińska, Dyrektor IMol. - Pani Profesor uznała za konieczne przekazanie takiej darowizny z racji na niewystarczające wsparcie państwa dla IMol w 2023 roku. Spowodowane to było brakiem podjęcia możliwych i koniecznych działań Ministra Nauki w poprzednim rządzie pomimo ewidentnych sukcesów naukowych naszego młodego Instytutu - dodaje.


Darowizna w tak znaczącej kwocie, prawie pół miliona złotych, poprzedziła decyzję obecnego Ministra Nauki o zwiększeniu finansowania IMol w 2024 roku. Dotacja prof. Konarskiej przełoży się na sukcesy w zaawansowanych badaniach prowadzonych przez naukowców IMol pochodzących z całego świata.  216 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page